Jsme již akreditováni pro certifikaci dle ISO 45001:2018

NOVÉ NORMY
Norma ISO 45001:2018 Systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Norma ISO 41001:2018 Facility Management
Norma ISO 50001:2018 Energy Management System
Norma ISO 22001:2018 Systém managementu bezpečnosti potravin 

číst více