V březnu 2018 vyšla nová norma ISO 45001:2018 Systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití. Norma je již také k dispozici jako ČSN EN ISO 45001:2018. Norma specifikuje požadavky na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při...

číst více