Akreditace

Jsme již akreditováni pro certifikaci dle:

  • ISO 45001:2018
  • ISO 50001:2018
  • ISO 22000:2018
  • ISO 20000-1:2018

Systém řízení kvality společnosti 3EC International je provozován v souladu se zněním mezinárodních norem ISO/IEC 17021-1 a ISO /IEC 17065 a souvisejícími předpisy Českého institutu pro akreditaci. Zde najdete všechna platná osvědčení, která akreditační orgán ČIA vydal pro společnost 3EC International, s.r.o.

Osvědčení o akreditaci č. 120/2022

Osvědčení o akreditaci č. 121/2022

Certifikační orgán má právo pozastavit, stáhnout nebo zrušit vystavený certifikát na základě obdržených informacích nebo vlastních zjištění, které nejsou v souladu s akreditačními a certifikačními pravidly podle dokumentu TS 05 

Klient má právo se proti rozhodnutí certifikačního orgánu odvolat – proces odvolání probíhá podle dokumentu TS 06

Vyřizování stížností zákazníků probíhá v souladu s dokumentem TS 07

SEZNAM společností s ukončenou platností certifikátů _K 8.12.2021

 

 

Sídlo společnosti

 

3EC International, s.r.o.
Hornoměcholupská 518/68
102 00 Praha 10

Tel.: +420 267 199 926
info@3ec.cz

Identifikační údaje

 

IČ: 28441231
DIČ: CZ 28441231